Bizar; kinderen denken hetzelfde als wetenschappers

Onderzoek toont aan dat jonge kinderen op dezelfde wijze leren als volwassen wetenschappers. Kinderen formuleren net als wetenschapper hypotheses, toetsen die en achterhalen middels experimenten welke hypothese het meest logisch is. Door dit analytische denken leren ze meer over de wereld om zich heen.

Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Berkeley. Deze wetenschappers voerden enkele experimenten uit om tot deze conclusie te komen. Ze zetten bijvoorbeeld kinderen voor een machine welke muziek kon afspelen, lichtjes kon laten knipperen en vroeg de kinderen om ze daarbij te helpen.

Volgens onderzoeker Alison Gopnik ontdekten zij dat kinderen net als wetenschappers hun hypotheses over de machine testten en bepaalde welke hypothese het meest waarschijnlijk was. ‘Spelen is een soort van experimenteren: het is een manier om te experimenteren met de wereld, gegevens te krijgen op de manier dat ook wetenschappers dat doen en dan die gegevens gebruiken om nieuwe conclusies te trekken.

‘Volgens de onderzoekers is het niet voor niets dat kinderen net als wetenschappers middels hypotheses, experimenten en trial error leren. Op deze manier leren blijkt veel effectiever te zijn dan wanneer kinderen direct de oplossing van een probleem in de vorm van een instructie voorgeschoteld krijgen. Het onderzoek levert dus ook enkele belangrijke aanbevelingen op voor de ouders. Ouders moeten hun kinderen niet te veel vertellen of te veel kennis willen opdringen, laat je kinderen zelf dingen uitzoeken en de wereld ontdekken.
‘Wat we ze moeten geven is een veilige, rijke omgeving waar deze natuurlijke vaardigheden om de wereld te verkennen, te testen, wetenschap te bedrijven, de vrije hand krijgt.’

Geschreven door