Gebarentaal vertraagt ontwikkeling taal kind met CI

De taalontwikkeling van kinderen met een cochleair implantaat die alleen gesproken taal leren, verloopt sneller dan die van kinderen met een cochleair implantaat die daarnaast ook gebarentaal leren. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

Uit dit onderzoek bleek dat de gesproken taalontwikkeling van de Vlaamse kinderen sneller verliep dan die van kinderen uit Nederland. De gebarentaal van de Nederlandse kinderen ontwikkelde zich nauwelijks meer toen ze eenmaal een CI hadden.
Ook ontwikkelden de Nederlandse kinderen na verloop van tijd een voorkeur voor de gesproken taal. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat een eentalige omgeving beter is voor de taalontwikkeling bij kinderen, dan een tweetalige.

Het blijkt dat het plaatsen van een tweede CI positieve effecten heeft op de taalontwikkeling. Met twee CI’s kan een kind namelijke spraak gemakkelijker verstaan in een omgeving waar meerdere geluiden zijn.

Geschreven door