Kinderen hebben geen last van ochtendstress

Kinderen hebben in de ochtenduren geen last van stress. Dit in tegenstelling tot veel van ons ouders, welke de ochtend vaak als een enorm stressvol moment van de dag ervaren. Dit wijst onderzoek uit onder achthonderd kinderen.

Ouders hebben in de ochtend vaak stress omdat zij alles gedaan willen krijgen voordat ze naar hun werk vertrekken. Een onderzoek van de TNS Nipo in opdracht van Kinderopvang Nederland en Natuur en Milieu wijst uit dat kinderen deze stress heel anders ervaren. Er werden achthonderd kinderen geïnterviewd voor dit onderzoek in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar. De meerderheid van deze kinderen ervaart de stressmomenten heel verschillend. Deze kinderen vinden vaak hun ouders in de ochtend en in de late middag erg gezellig. Ruim zeventig procent van de kinderen vindt het overigens leuk om naar een buitenschoolse opvang te gaan, blijkt ook uit de cijfers.

Ouders ervaren de ochtend vaak heel erg anders dan hun kinderen en hebben veel stress om hun kinderen op tijd naar de opvang te brengen en zelf op tijd op hun werk te komen. Toch kan Kinderopvang Nederland er niet bij elk kinderdagverblijf voor kiezen om de openingstijden te verruimen en daarmee de ouders tegemoet te komen. Volgens Marco Doeser is kinderopvang aan strenge regels gebonden en moet er per groep een aantal gekwalificeerde leidsters aanwezig zijn. ‘Vraag en aanbod worden per locatie op elkaar afgestemd. Lang niet overal is de behoefte aan opvang die lang open is. Waar vraag is, kiezen we er soms voor om de openingstijden te verruimen.’
Het halen en brengen van de meeste kinderen gebeurt door de ouders op reguliere tijden. Echter is de laatste jaren de kinderopvangsector erg veranderd. Zo was het anderhalf jaar geleden nog zo dat veel kinderopvang last had van een gigantische wachtlijst. Echter zijn de tijden veranderd, met name door de economische crisis, en moet de sector zich nu vaker aan gaan passen aan de wensen van de klant.

Zo bieden sommige locaties van Kinderopvang Nederland warme maaltijden en zwemlessen aan. Maarliefst veertig procent van de ouders werkt regelmatig thuis en dit vinden niet alle kinderen even fijn. de helft van de ondervraagde kinderen van dit onderzoek zegt zelfs dit helemaal niet leuk te vinden. De kinderen begrijpen niet dat de ouders thuis zijn en geen aandacht voor hun hebben. Één op de drie kinderen moet dan zelfs alleen spelen.
Het is juist belangrijk om goede afspraken met de kinderen te maken als je thuis werkt. Ze moeten bijvoorbeeld geen muziek aanzetten of die ziekenwagen laten loeien als jij met een belangrijke klant aan de telefoon zit. Maar verlies je kind in dit soort situaties ook niet uit het oog en geef hen ook aandacht. Leg ze uit dat jij even moet werken, en je daarna tijd voor je kind hebt.

Geschreven door