Kinderopvang steeds minder last van wachtlijsten

Eerder kwam het bericht over de economische crisis aan bod, mensen zouden hun kinderwens uitstellen vanwege deze crisis. Nu blijkt, dat door overheidsbezuinigingen, de economische crisis en flexibelere werktijden van ouders, de vraag naar kinderopvang dit jaar en volgend jaar met 10 tot 15 procent af zal nemen.

Nu kampt de opvangsector met overcapaciteit. In 2007 groeide het aantal kinderen dat wordt opgevangen nog met ruim 40 procent, maar sindsdien nam de jaarlijke groei geleidelijk af. Dit heeft ook te maken met de kosten van kinderopvang, om deze te beperken worden kinderen steeds vaker bij opa’s oma’s of andere familie/vrienden ondergebracht.

Ruim 85 procent van de kinderdagverblijven heeft in het derde kwartaal van dit jaar te maken met vraaguitval. Vooral in Zuid-Limburg en Oost-Groningen is een fikse daling te zien. In grote steden blijft tot nu toe het aantal kinderen in de opvang nog constant, denk hierbij aan Amsterdam, Utrecht e.d.

Het ministerie van Sociale Zaken constateert dat moeders ondanks deze terugloop nauwelijks minder gaan werken, maar de geplande overheidsbezuinigingen worden gewoon doorgezet. Kinderopvang wordt nog altijd steeds duurder, en de branche is hier niet over te spreken. In 2011 was het modale gezin gemiddeld 116 euro per maand kwijt aan professionele opvang, maar inmiddels is dit bedrag fors gestegen naar 153 euro. Volgend jaar zal dit bedrag opnieuw stijgen naar ongeveer 168 euro per maand.

 

Geschreven door