Tweetalig opvoeden leidt tot betere brein van je kind

Er is heel lang gedacht dat een kind een tweede taal aanleren nadelen heeft voor de hersenontwikkeling. Het kind kan er namelijk door in de war raken. Het is te vergelijken alsof je naar twee liedjes tegelijk luistert, dan kun je geen van tweeën goed volgen. Je kind tweetalig opvoeden zou hetzelfde effect hebben.

Uit onderzoek blijkt dat dit onzin is, je kind tweetalig opvoeden is juist erg goed voor de ontwikkeling van je kind. Bij een tweetalig opgevoed kind staan beide taalsystemen als het ware continu op ‘actief’. Dit leidt niet tot verwarring, maar juist tot extra alertheid van het brein. Bij de moeder gebruikt het kind bijvoorbeeld de ene taal, en bij de vader de andere.Onderzoek wijst uit dat tweetalige kinderen makkelijker en beter omgaan met het maken van moeilijke keuzes. Het brein van een tweetalig opgevoed kind wordt getraind om zichzelf te focussen en afleiding uit te schakelen. Tweetalige kinderen leren twee talen en goed en snel als een kind dat één taal leert.

De gezonde uitwerking op de hersenen is zowel bij kinderen als bij ouderen meetbaar. De New York Times trekt de volgende conclusie uit dit onderzoek: ‘Niemand heeft ooit getwijfeld aan de sterke invloed van taal. Maar wie had ooit gedacht dat de woorden die we horen en de zinnen die we uitspreken zulke diepe sporen nalaten?’

Geschreven door