Tweetalig opvoeden van je kind

Het onderwerp tweetaligheid is met regelmaat in het nieuws, zowel in positieve als in negatieve zin. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van tweetalige kinderen extra worden ‘getraind’ en steeds beter worden in het omschakelen van de ene naar de andere taal. Er wordt zelfs gezegd dat deze kinderen hierdoor ‘slimmer’ worden. Aan de andere kant wordt tweetaligheid ook wel in verband gebracht met leerachterstanden en slechte schoolprestaties. Bij veel ouders rijst daarom de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat de tweetaligheid een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van mijn kind?

Spreek de eigen moedertaal
Het beste is om het kind alleen een tweede taal te leren als dat de moedertaal van een van de ouders is. Het is heel belangrijk dat een kind taal van voldoende kwaliteit krijgt aangeboden. Het kind neemt de uitspraak en de woordenschat voor een groot deel van de ouders over, zeker als de taal die geleerd wordt niet buitenshuis, zoals op school, wordt gesproken. Dat betekent dat taalfouten die ouders maken ook door het kind worden overgenomen. Wanneer de ouder zelf een weinig rijke woordenschat heeft, is het kind voor het kind moeilijker om de taal echt goed onder de knie te krijgen en te leren om zich goed te uiten in de tweede taal.

Beter één taal goed, dan twee talen fout
Als het gaat om tweetaligheid geldt: beter één taal goed leren dan twee talen half. Dat betekent ook dat ouders die beiden een andere taal spreken dan die van het land waarin ze wonen en die vreemde taal onvoldoende beheersen, thuis beter hun eigen taal kunnen blijven spreken. Bijvoorbeeld: Turkse ouders die in Nederland wonen en het Nederlands niet zo goed spreken als het Turks, zouden dus thuis beter Turks kunnen praten. Ze doen er wel verstandig aan om ervoor te zorgen dat het kind buitenshuis veelvuldig aan het Nederlands wordt blootgesteld. Laat het kind bijvoorbeeld naar de peuterspeelzaal gaan waar het Nederland wordt aangeboden.

Veel aandacht besteden aan taal
Als ouders hun kind een tweede taal willen leren is het erg belangrijk om het kind veel bloot te stellen aan die taal. Onderneem veel talige activiteiten met het kind, zoals voorlezen, taalspelletjes spelen en gezellig praten. Vergeet ook de eerste taal niet. Wanneer beide ouders een andere taal spreken is het het beste als beide ouders in hun eigen taal tegen het kind praten. Aan beide talen zou veel aandacht besteed moeten worden door middel praten en voorlezen et cetera. Zo krijgt het kind een goede taalbasis en is de kans op een taalachterstand erg klein. Wanneer het kind een goede taalbasis heeft, is het ook makkelijker om nog een nieuwe taal te leren.

Gerelateerde artikelen.

Meer artikelen over Tweetalig opvoeden van je kind en artikelen die in de zelfde categorie geschreven zijn als Tweetalig opvoeden van je kind.