Heeft jouw kind een achterstand in spraakontwikkeling?

Bij de meeste kinderen ontwikkelt het spraakvermogen zich vanzelf. Maar bij sommige kinderen lukt het niet om het spraakvermogen zelf te ontwikkelen. Bij deze kinderen is logopedische hulp graag gewenst.

Een kind heeft ongeveer vijf jaar nodig om te leren praten. Het begint met brabbelen en langzaam maar zeker ontstaan er woordjes. Na de woordjes worden het zinnetjes, en deze worden gaandeweg weer langer en moeilijk. Het kan zijn dat bij sommige kinderen het leren praten langzamer op gang komt dan bij leeftijdsgenootjes, maar dit hoeft helemaal geen probleem te zijn. Niet elk kind is hetzelfde!

Bij kleuters kun je merken dat het leren praten langzamer gaat aan de volgende symptomen:
– Het gebruiken van gebaren in plaats van woorden
– Beschikken over een kleine woordenschat
– Korte en gebrekkige zinnen uitspreken
–  Je kind heeft moeite om jou duidelijk te maken wat hij bedoelt
– Je kind begrijpt niet wat er gezegd wordt

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:
– Minder goed horen gedurende een kortere of langere periode
– Je kind kampt met een zwakke taalaanleg
– Een ingrijpende gebeurtenis zoals een erge ziekte of ziekenhuisopname kan invloed hebben

Als je kind kampt met een een achterstand op spreek-taalontwikkeling, kan je thuis je kind extra hierbij helpen.
– Praat veel met én tegen je kind zodat deze meer leert spreken en luisteren
– Zorg ervoor dat je kind veel woorden en goede zinnen in het dagelijks leven om zich heen hoort
– Help je kind als deze moeite heeft te verwoorden wat hij bedoelt

Soms is bij je kind deze hulp nog niet voldoende om het gehele spreek-taal probleem te verhelpen. Je kunt dan deskundige hulp en advies aanvragen. Een logopedist is opgeleid om in dit soort gevallen begeleiding te geven aan je kind. De logopedist kan zelf met je kind werken en bovendien de school en thuis adviezen geven voor de hulp die juist jouw kind nodig heeft.

 

Geschreven door