Jonge kinderen uit ‘lage milieus’ vaker te hoge bloeddruk

Jonge kinderen die uit lage sociaaleconomische milieus komen, hebben tot twee keer vaker te maken met een hoge bloeddruk. De ouders van de kinderen uit deze groepen hebben vaak een lager opleidingsniveau en financiële status. Hoe lager de status, hoe groter de kans op een te hoge bloeddruk bij jonge kinderen.

Deze resultaten komen uit een onderzoek van het VU medisch centrum. Volgens de onderzoekers kan dit worden verklaard door het feit dat kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus vaak een lager geboortegewicht hebben, korter borstvoeding krijgen en een grotere lichaamsomvang hebben.

Er hebben aan dit onderzoek meer dan 3000 Amsterdamse kleuters meegedaan en hier uit blijkt het verband tussen bloeddruk en de sociaaleconomische groep kinderen van 5-6 jaar. Ouderen die uit een laag sociaaleconomische groep komen hebben een grotere kans om te overlijden aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, maar de risicofactoren hiervoor kunnen al op jonge leeftijd ontstaan. Risicofactoren als een te hoge bloeddruk.

Als ouders financieel moeilijk rond kunnen komen hebben jonge kinderen vaak al een te hoge bloeddruk. Kinderen van laagopgeleiden ouders blijken een hogere bloeddruk te hebben en zelfs twee keer vaker dan normaal een té hoge bloeddruk.

Op jonge leeftijd wordt dus al een basis gelegd voor een verhoogde kans op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Mogelijk kan er vroeger ingegrepen worden op de risicofactoren en het voorkomen van hart-en vaatziekten op volwassen leeftijd.

Geschreven door