Kindmet migraine moeten passende medische zorg krijgen

Als kinderen last hebben van migraine, presteren zij op school minder goed dan kinderen die niet te maken hebben met deze ernstige vorm van hoofdpijn. Dit komt voort uit onderzoek uit een nieuwe studie.

Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen met migraine 30 procent meer kans hebben om onder het gemiddelde te presteren op school, dan kinderen die geen last hebben van hoofdpijn.

Bij de onderzoekers werd een sterke associatie opgevat tussen migraine en slechte schoolprestaties bij kinderen die te maken hebben met een ernstige vorm van migraine, last hebben van chronische migraine of van langdurige migraineaanvallen. Ook was dit verband sterker bij kinderen die te maken hebben met gedragsproblemen.

Onderzoekers laten weten dat ouders van deze kinderen, en de leerkrachten op school, deze hoofdpijn serieus moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat kinderen met migraine de passende medische zorg, behandeling en steun krijgen.

Aan dit onderzoek deden 5.000 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar mee. De onderzoekers hebben de gegevens van de prestaties van de kinderen gebestudeerd, maar ook werden er door leerkrachten van de kinderen vragenlijsten ingevuld. De ouders van de kinderen werden ook ondervraagd.

Geschreven door