Stijging gebruik anti-psychotica bij kinderen

Het komt steeds vaker voor dat kinderen zware anti-psychotica gebruiken. Er is weinig bekend over de bijwerkingen van deze medicijnen, dus het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling.

Sinds het jaar 2007 gebruikten ruim 3.000 kinderen meer antipsychotica. Nu is dit aantal gestegen naar ruim 16.000 kinderen die middelen gebruiken. Jaarlijks worden er ook meer recepten uitgeschreven voor kinderen. In 2007 gemiddeld drie, en inmiddels ruim drieënhalf.

Artsen schrijven deze medicijnen voor om ernstige psychiatrische problemen te dempen bij kinderen. Echter zijn voor van deze middelen echter bedoeld voor volwassenen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten die deze medicijnen met zich mee kunnen brengen bij kinderen. Het kan namelijk zo zijn dat deze medicijnen gevolgen hebben voor de groei en hersenen bij kinderen.

Dit onderzoek is gedaan door RTL Nieuws, die heeft de gegevens voor dit onderzoek opgevraagd bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Deze stichting kan cijfers van apothekers krijgen. Het College Beoordeling Geneesmiddelen maakt zich ernstig zorgen over de snelle stijging van het aantal recepturen dat wordt uitgeschreven voor kinderen.

Geschreven door