Voorlichting ‘Praatplaat’ op basisscholen

Kinderen worden tegenwoordig steeds meer blootgesteld aan geweld, discriminatie, pesten etc. Dit begint steeds op jongere leeftijd. Sommige scholen kiezen ervoor om al op jonge leeftijd kinderen duidelijk te maken wat dit precies inhoudt en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Zo worden op sommige scholen voorlichting gegeven waar de kinderen te werk gaan met een zogenaamde ‘Praatplaat’. De kinderen gaan dan in de groep met de leraar/lerares praten over situaties die zij op de praatplaat zien.

Op de praatplaat zie je verschillende situaties als ‘Pesten, betasten en bekijken’. Er staan dan tekeningen op de praatplaat die deze situaties uitbeelden. Het is de bedoeling dat de leraar/lerares over deze situaties praat en verteld wat er wel/niet goed aan is.

Dan laat de praatplaat zien dat er twee manieren zijn hoe het slachtoffer kan reageren op dit soort situaties. Het slachtoffer kan zich afsluiten en de nare herinneringen geheim houden, of zich heel expressief uiten door ‘NEE’ te roepen en de pleger af te weren.

Dan wordt er verteld dat je als slachtoffer hulp kunt zoeken op verschillende manieren. Dit kan door met iemand uit je vertrouwde omgeving te praten of met contactpersonen te praten op school. Er zijn op de meeste scholen meer dan één contactpersoon beschikbaar voor dit soort situaties.
Bij de iets oudere kinderen wordt er ook verteld dat zij hulp kunnen zoeken door de kindertelefoon te bellen.

Sommige scholen beginnen met deze voorlichting al in groep 3. De kinderen zijn in deze groep nog erg jong en zitten met hun hoofdjes meestal nog in de kleuterklas. Nu is het wel zo dat de jeugd veranderd en steeds meer weet, maar is het volgens jou als ouder verstandig om op zo’n jonge leeftijd de kinderen hier al mee te confronteren op school?

Geschreven door