Kinderen uit eenoudergezinnen leven vaak ongezonder

Uit de Gezondheidsenquête van het CBS blijkt dat kinderen uit eenoudergezinnen vaak ongezonder leven. Vaak roken deze kinderen meer en hebben zij te maken met overgewicht.

18% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar van wie de ouders nog bij elkaar zijn rookt. Van de jongeren in dezelfde leeftijdsklasse rookt 27,5% wanneer de ouders gescheiden zijn of een ouder is overleden.

Ook is dit verschil te zien als je kijkt naar overgewicht bij de kinderen. Van de ouders die nog bij elkaar zijn is 13% van de kinderen te dik, en 18% van de kinderen die in een eenoudergezin woont.

Volgens een onderzoeker van de RVZ komt dit doordat de situatie in een eenoudergezin vaak stressvoller is. Ook is er maar één ouder die voor de opvoeding van de kinderen moet zorgen, en dat is lastig. Ook hebben volgens de onderzoeker financiën een rol in deze uitslag. Er komt een lager gezinsinkomen binnen en daardoor is er minder tijd voor de kinderen. Ook zorgt dit vaak voor makkelijke avondmaaltijden en kan er niet altijd een sportvereniging betaald worden.

Geschreven door