Veel exen maken na de scheiding nog steeds ruzie

Uit een onderzoek onder 300 gescheiden mensen blijkt dat 65% van de exen na de scheiding nog steeds ruzie heeft. Deze ruzies gaan voornamelijk over geldzaken en de opvoeding van de kinderen. Als de nieuwe partner van één van de twee exen zich ook nog eens gaat bemoeien met dit soort zaken, worden de ruzies nog erger.

Overigens zijn de meest genoemde redenen om te scheiden dat de karakters van beide personen botsten, of dat een van de twee is vreemdgegaan. Ook kwam uit het onderzoek naar voren, opvallend maar waar, dat veel exen elkaar na de scheiding niet meer zien. Afgezien van de eventuele alimentatie hebben ze namelijk geen behoefte aan contact met elkaar. Van de 300 gescheiden mensen heeft slechts 12 % nog behoefte aan het samen ondernemen van dingen.

Wat wel het goede nieuwe van een scheiding is, is dat veel van de ondervraagde mensen na de scheiding veel meer zelfvertrouwen hebben. Maarliefst 60% van de vrouwen, en 45% van de mannen heeft hier mee te maken. Als reden wordt genoemd dat zij bevrijd zijn van ruzie maken en het kritiek krijgen van je partner. Meestal gaf een stel elkaar een slecht gevoel over zichzelf, en na de scheiding is dit gevoel weg.

Geschreven door