Bewegen en luisteren naar muziek positief effect op kind

Als kinderen naar muziek luisteren bewegen ze, dat is voor niemand nieuws. Maar bewegingen oefenen ook een invloed uit op de manier waarop kinderen naar muziek luisteren. Dit blijkt uit een onderzoek van een studie van het Institute for Psychoacoustics and Electronic Music van de Gentse Universiteit.

Er werden twee groepen kinderen verschillende danschoreografieën aangeleerd op dezelfde muziek. De ene groep werd een choreografie aangeleerd die bestond uit bewegingen die blijheid uitdrukken. De andere groep leerde een choreografie aan die bestond uit bewegingen die droevigheid uitdrukken. Deze choreografieën werden verschillende dagen na elkaar herhaald, zodat de muziek er sterk mee werd geassocieerd.

Een tijd later werd aan de kinderen gevraagd, terwijl ze passief naar de muziek luisterden, om via een enkele reeks schalen aan te geven welke woorden volgens hen het beste zouden passen bij de muziek die ze hoorden. Elke schaal bestond uit twee tegenovergestelde adjectieven, zoals bijvoorbeeld: somber-opgewerkt, kil-knus, rustig-druk, fleurig-grauw, gelukkig-ongelukkig, etc.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de kinderen aanzienlijk meer aangetrokken werden tot de adjectieven die overeen kwamen met de aangeleerde choreografie op de desbetreffende muziek.

Volgens musicologen Pieter-Jan Maes en professor Marc Leman zijn de resultaten opmerkelijk omdat er aangetoond wordt hoe muzikale betekenisgeving bij kinderen ontwikkeld kan worden via lichaamsbeweging. ‘Eerder was al aangetoond dat lichaamsbeweging de interpretatie van andere muzikale aspecten, zoals bijvoorbeeld ritme of toonhoogte, kan beïnvloeden.’ De onderzoekers pleiten voor een muziekeducatieve aanpak waarin kinderen actief aan kunnen deelnemen.

 

Geschreven door