Hoe herken je hoogbegaafdheid bij je kind?

Welke ouder wil dat nou niet, een slim kind. Maar wanneer is een kind nu echt hoogbegaafd te noemen? Kan je als ouder op vroege leeftijd al signalen van hoogbegaafdheid herkennen bij je kind?

Er wordt gesproken over hoogbegaafdheid wanneer een kind een IQ van 130 of meer heeft, maar eigenlijk gaat hoogbegaafdheid verder dan een hoog IQ. Er zijn verschillende gebieden qua hoogbegaafheid. Zo kan de een ontzettend goed wiskundige vraagstukken ontcijferen en de ander heeft een muzikaal talent. Wel is het zo dat hoogbegaafde kinderen over het algemeen op alle vakgebieden hoger dan het gemiddelde scoren.

Toch is hoogbegaafdheid geen garantie voor succes en resultaat. Vaak moeten hoogbegaafde kinderen extra gestimuleerd worden om te presteren. Bij gebrek aan uitdaging en motivatie gaat het kind onderpresteren of wil het niet meer leren.

Het is vaak zo dat een hoogbegaafd kind vaak in de gaten heeft dat het anders is dan anderen. Het is van groot belang dat het kind zich geaccepteerd voelt anders zou dit kunnen leiden tot een lager en negatief zelfbeeld. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak moeite met het leggen van sociale contacten omdat ze andere interesses hebben dan kinderen van hun eigen leeftijd. Ze voelen zich vaak niet begrepen door leeftijdsgenootjes.

Als ouder zijnde kun je een belangrijke rol hebben in het vroegtijdig herkennen van signalen voor hoogbegaafdheid:
– Langdurig concentreren op zaken die het kind interesseren en zich daardoor compleet afsluiten van de wereld.
– Een uitstekend geheugen hebben en zich op twee of drie dingen tegelijk concentreren.
– Het zien van veel antwoorden/oplossingen en het goed kunnen redeneren en bedenken van creatieve oplossingen voor problemen.
– Ontzettend nieuwsgierig zijn en grote interesse in oorzaak-gevolg relaties en abstracte begrippen als liefde, zin van leven/dood.
– Heel intens reageren op geluid, smaak, geur, gevoel en tonen van deze emotie.
– Op jonge leeftijd al meer bezig zijn met het leren van dingen dan het spelen met dingen. Speelt liever met oudere kinderen en volwassenen en houdt van moeilijke spelletjes.
– Vroegtijdig kunnen lezen en zichzelf het lezen aanleren.
– Het kind heeft vaak een spontane en gevorderd gevoel voor humor.
– Vaak heeft het kind een erg levendige verbeelding en moeite met scheiden van fantasie en realiteit.
– Minder slaap nodig hebben dan leeftijdsgenootjes.

Geschreven door