Overgewicht kinderen effect op schoolprestaties

Als kinderen last hebben van overgewicht, kan dit effect hebben op de schoolprestaties. Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans dat zij slecht presteren op school. Vooral als het kind te maken krijgt met de bijkomende effecten van het té dik zijn.

Uit onderzoek blijkt dat bijkomende gezondheidsproblemen van overgewicht als een te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolgehalte, invloed kunnen hebben op de hersenen van het kind. Dit is dus niet alleen bij volwassenen zo, maar ook bij kinderen.

Onderzoekers hebben te dikke kinderen vergeleken met gezonde kinderen door een standaard test te doen. De groep kinderen met overgewicht had aanzienlijk lagere testresultaten op het gebied van rekenen en taal dan de groep met gezonde kinderen. Ook konden deze kinderen zich minder goed en minder lang concentreren.

Het blijkt dat kinderen met overgewicht langer deden over de test dan de gezonde kinderen. Ook werden de vragen minder goed begrepen.

Door dit onderzoek wordt er opnieuw gewezen op het feit dat overgewicht schadelijk is voor kinderen en dat dit een serieus probleem dreigt te worden.

 

Geschreven door