Alles weten over zwangerschapsverlof?

Werk je als zwangere vrouw? Dan heb je recht op zwangerschapsverlofen bevallingsverlof. Welke wettelijke regelingen er zijn rondomzwangerschapsverlof is lang niet altijd duidelijk. In dit artikel is te lezen welkeregelingen er zijn.

Hoe lang heb ik recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?
Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof zijn ervoor bedoeld om je voldoenderust te geven rondom de bevalling. Iedere zwangere vrouw heeft recht opten minste 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Vanaf 6weken tot vier weken voor de datum waarop de baby is uitgerekend kan jezwangerschapsverlof opnemen. Na de bevalling heb je recht op 10 wekenbevallingsverlof. Dit kan oplopen tot 12 weken wanneer je niet 6 weken voor degeboorte, maar 4 weken voor de geboorte met zwangerschapsverlof bent gegaan.

Zelfs als de baby te laat wordt geboren, heb je recht op 10 wekenbevallingsverlof. Als de baby te vroeg wordt geboren kan je de weken zwangerschapsverlof die je hebt gemist optellen bij de bevallingsverlof, zodat jetoch op 16 weken komt. Ook als je een tweeling of meerling verwacht blijft determijn voor zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 16 weken.

Heeft de vader ook recht op kraamverlof?
Ook de vader van het kind heeft recht op verlof, al is de regeling niet zouitgebreid als voor de vrouw. De partner of echtgenoot mag 2 dagen kraamverlofopnemen. Dit moet gebeuren binnen 4 weken na de geboorte van het kindje.

Heb ik ook recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als zelfstandige?
Ook zelfstandigen (bijvoorbeeld ZZP’ers) hebben recht op zwangerschapsverlofen bevallingsverlof. Er geldt eenzelfde termijn van tenminste 16 weken. Dit isgeregeld in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling). Devergoeding die je krijgt is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Er wordt welgekeken naar het aantal uren dat je werkte. Werkte je minder dan 1.225 uurin het jaar voorafgaand aan de zwangerschap? Dan is de uitkering lager. In deberekening van de hoogte van de vergoeding wordt ook de winst meegenomen.Het aanvragen van de Zelfstandig en Zwanger-regeling gebeurt bij het UWV.

Gerelateerde artikelen.

Meer artikelen over Alles weten over zwangerschapsverlof? en artikelen die in de zelfde categorie geschreven zijn als Alles weten over zwangerschapsverlof?.