Mensen stellen kinderwens uit vanwege de crisis

De reden dat er in Nederland minder baby’s geboren worden, is een gevolg van de economische crisis. Dit concludeert Jan Latten, hoogleraar demografie verbonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, in het NRC Handelsblad.

Volgens Latten zal, als de trend van de eerste drie kwartalen van 2012 aanhoudt, we in Nederland op 176.000 geboorten over het hele jaar afstevenen. ‘Dit betekent dat Nederland terug is bij de absolute geboorteaantallen van medio jaren tachtig. Terwijl we intussen wel met 16,8 miljoen mensen zijn.

‘Mensen zouden door de economische crisis het krijgen van kinderen uitstellen. Stelletjes krijgen hun te kleine huis niet verkocht of zijn onzeker of zij hun baan wel behouden in de toekomst. Volgens Latten laten de statistieken zien dat er sprake is van een slinkend aantal vrouwen van dertig jaar dat bevalt van het eerste kind.

Echter is dit niet het enige wat gaande is met vrouwen van rond de dertig jaar. Er zijn namelijk minder vrouwen van deze leeftijd, omdat deze vrouwen op hun beurt geboren zijn tijdens de economische crisis van begin jaren tachtig. Toen was, net als nu, het aantal geboortes relatief laag. Volgens Latten is er sprake van een ‘dubbele dip. ‘Een slinkend aantal vrouwen dooor de crisis van toen, en per vrouuw gemiddeld minder kinderen door de crisis van nu. Dat versterkt elkaar. Het aantal geboortes over 2012 zal nog lager uitvallen dan het CBS twee jaar geleden voorspelde.’

Als de economie verbeterd over een aantal jaren, ligt een verlate geboortegolf voor de deur. Vrouwen, die inmiddels de dertig zijn gepasseerd, zullen dan alsnog hun kinderwens uit laten komen. Het gevolg hiervan zullen grote schommelingen in geboorteaantallen zijn. Dit leidt op zijn beurt weer tot vervelende logistieke problemen.

‘Vroedvrouwen die na een paar drukke jaren plots met hun duimen zitten te draaien. Basisscholen met een overschot aan lege schrijftafeltjes. Producenten van babyvoeding die mensen moeten ontslaan. Noem maar op’, aldus Latten over het gevolg hier van.

Maar als het slecht blijft vaan met de economie, en de crisis aanhoudt, zal er een ander scenario plaatsvinden. Het is niet uit te sluiten dat het aantal baby’s zal blijven dalen, ┬ázodat ┬áde ‘aanwas van onderop’ extra stagneert. ‘Over 25, 30 jaar neemt het aantal intredes op de arbeidsmarkt dan ineens af. De vergrijzing blijft intussen haar gang gaan’, zegt Latten. Dit betekent dus nog minder sterke schouders, voor een groeiend aantal zware lasten.

Geschreven door