Thuis- of ziekenhuisbevalling?

Verschillende studies wijzen uit dat bevallingen met een laag risico het beste thuis gedaan kunnen worden. Dit schrijven wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen.

Dit onderzoek is een update van een eerder onderzoek uit 1998 en het bestaat uit veel verschillende studies. Het onderzoek wijst uit dat goed geplande thuisbevallingen op veel verschillende plekken ter wereld, net zo veilig zijn als geplande ziekenhuisgeboorten. Tevens zijn er vaak minder ingrepen nodig en treden er minder complicaties op.

Belangrijk: Dit onderzoek gaat om een vergelijking tussen van te voren geplande thuis- en ziekenhuisbevallingen waar weinig complicaties te verwachten waren.

Samen met een ervaren vroedvrouw voor de thuisbevalling, was ook van te voren nagedacht over wat te doen als er ineens wel een onverwachte complicatie optreed. Hoe komt men dan het snelst in een ziekenhuis.

Thuisbevallingen zijn niet overal goed georganiseerd, maar daar waar het kan, zou het goed geïntegreerd meoten worden met de gezondheidszorg.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat routine en makkelijke toegang tot medische ingrepen de risico’s op onnodige ingrepen juist vergroot. Dit verklaart waarom vrouwen, welke thuis bevallen, een grotere kans hebben dat dit spontaan gebeurt. Vaak zijn bij thuisbevallingen tot 60 procent minder ingrepen nodig tijdens de bevalling. Denk hierbij aan ruggenprikken en keizersnedes.

Volgens een onderzoeker is rust erg belangrijk tijdens een bevalling, om zo verstoring van de natuurlijke geboorte te vermijden. Thuis zou de verleiding voor eventuele onnodige ingrepen een stuk minder groot zijn. Er is namelijk geen routinematige electronische monitoring, welke weer tot verdere ingrepen kan leiden.

Hier wordt nog aan toegevoegd dat ingrepen aan het kraambed erg gebruikelijk zijn in veel landen, maar deze kunnen tot onbedoelde effecten leiden. Zo zou routinematige monitoring tot kunstmatig breken van de vliezen leiden, wat weer tot meerdere complicaties kan leiden.

Toch komt er uit dit onderzoek geen voorkeur naar voren voor een thuis- of ziekenhuisbevalling. Dit omdat elk mens het recht heeft om zelf te kiezen welke bevalling zij willen. Dit is vastgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit onderzoek is dus ook observationeel.

Geschreven door