Rust en orde bewaren bij calamiteiten

Wanneer er zich binnen jouw bedrijf een calamiteit voordoet, ontstaat er al snel paniek. Het betreft een menselijke reactie. Maar het maakt de situatie er niet beter op. Rust en orde is bij incidenten belangrijk. Het is bij calamiteiten daarom essentieel dat er mensen zijn die de leiding kunnen nemen. Laat een of enkele van jouw werknemers daarom een cursus bedrijfshulpverlening volgen.

Inhoud van de cursus

Een cursus bedrijfshulpverlening wordt ook wel een BHV cursus genoemd. Bij deze cursus ligt de focus op de waarborging van de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Je leert tijdens de cursus bijvoorbeeld wat je moet doen in het geval van een brand. Maar ook als iemand gereanimeerd moet worden, weet jij als BHV-er wat je moet doen. Je leert tijdens de cursus namelijk hoe je iemand moet reanimeren. Zowel een reanimatie met als zonder AED komt aan bod. Ook leer je hoe je eerste hulp moet verlenen bij bedrijfsongevallen. Ontstaat er een brand in het bedrijfspand? Dan weet jij na de cursus bij een BHV oefencentrum hoe je de beginnende brand moet blussen. De inhoud van de cursus is dus heel erg divers.

Engelstalige cursus volgen

Zijn er binnen jouw bedrijf veel mensen werkzaam die de Nederlandse taal niet spreken? Dan is het raadzaam om een of enkele werknemers een BHV Engels te laten volgen. Zo kan er bij calamiteiten ook met de mensen die geen Nederlands spreken, worden gecommuniceerd. Dit is met het oog op de veiligheid wel zo belangrijk. Uiteraard is de inhoud van de Engelse cursus gelijk aan de Nederlandstalige cursus. Alleen de taal waarin de cursus wordt gegeven is anders. Na een Engelse bedrijfshulpverlening cursus kun je ook een beginnende brand blussen. Evenals het verlenen van eerste hulp, reanimeren en het ontruimen van het pand bij een brand. De Nederlandse en Engelse cursus verschillen dus echt alleen maar in taal van elkaar.

Wettelijke eisen omtrent bedrijfshulpverlening

Als ondernemer zijnde wil je graag dat er bij calamiteiten op de juiste manier wordt gehandeld. Het is daarom fijn als een of meerdere werknemers BHV-er zijn. Zo weet je ten minste zeker dat alles in goede banen geleid wordt bij incidenten. Dit is een geruststelling voor jezelf. Maar het is daarnaast ook gewoon verplicht. In de Nederlandse wetgeving, meer specifiek in de Arbowet, wordt bedrijfshulpverlening verplicht. Er staat dat een werkgever zich door een of meerdere bedrijfshulpverleners moet laten bijstaan. Deze bedrijfshulpverleners moeten door de werkgever zijn aangewezen. De wet stelt hiermee het volgen van een bedrijfshulpverlening cursus dus indirect verplicht.

Mustreads

Comments

Blijf verbonden

spot_img

Recente berichten